O konferencji

Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ zaprasza na ogólnopolską konferencję studencko – doktorancką „Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tolkiena”, która odbędzie się 29, 30 marca 2014 roku w Krakowie. Opiekunem naukowym konferencji jest prof. Andrzej Szyjewski.

Głównym celem konferencji jest spojrzenie na twórczość J.R.R Tolkiena z perspektywy religioznawczej. Na podstawie analizy jego dzieł chcielibyśmy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:

 • inspiracje mitologiami, religiami, podaniami ludowymi
 • narracja i konstrukcja mitu
 • koncepcje istot boskich w dziełach Tolkiena (teologia i filozofia religii w dziełach Tolkiena)
 • magia a religia
 • chrześcijańskie interpretacje twórczości Tolkiena
 • biografia autora i jej wpływ na obraz religii w świecie przedstawionym

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów Tolkienowskiego świata z naukowym zacięciem. W szczególności kierujemy nasze zaproszenie do antropologów, etnologów, religioznawców, filozofów, literaturoznawców oraz filologów angielskich.

_______________________________________________________________________________

KNRS UJ (Religious Students’ Research Circle) would like to announce that there will be a student-doctoral conference entitled: Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tolkiena (Between magic and religion. Sacrum in Tolkien’s work). The conference will take place on March 29-30 in Cracow. The conference will be supervised by prof. Andrzej Szyjewski.

The main aim of the conference is to look at the literary works of Tolkien from the perspective of religion and its study. By the analysis of Tolkien’s works, we would like to debate following issues:

 • mythological, religious and folk-tale inspiration
 • narration and construction of the myth
 • the concept of divine beings (theology/philosophy of religion in Tolkien’s works)
 • magic vs religion
 • Christian interpretation of Tolkien’s works
 • the biography of the author and its influence on the religious themes in the presented world

We wholeheartedly encourage every enthusiast of Tolkien’s world to participate in our conference. We are especially delighted to invite anthropologists, ethnologists, philosophers, literati, English philologists and people enrolled in religious study.

Reklamy